stacja_od_strony_wjazdu

WCZEŚNIEJSZE ZAKAZY RUCHU W OKRESIE WAKACJI

W tym roku decyzją Premiera skrócony został rok szkolny, co między innymi doprowadziłoby do sytuacji, w której w okresie wzmożonego ruchu wakacyjnego przepisy rozporządzenia w sprawie okresowych ograniczeń w ruchu niektórych pojazdów jeszcze by nie obowiązywały. Sytuację postanowił uregulować minister infrastruktury, w wyniku czego w ekspresowym tempie podpisał nowelę rozporządzenia, z której wynika, że zakazy wakacyjne zaczną obowiązywać na drogach o tydzień wcześniej, czyli od 21 czerwca 2019 roku. Dla formalności przedmiotowe zakazy obowiązują w:

– piątki w godzinach 18:00 – 22:00;

– soboty w godzinach 8:00 – 14:00;

– niedziele w godzinach 8:00 – 22:00.

Warto pamiętać, że w okresie wakacji w dniu 15 sierpnia (czwartek) przypada również święto kościelne.  W tym dniu zakaz będzie obowiązywał w godzinach 8:00 – 22:00, natomiast w dzień poprzedzający tj. 14 sierpnia w godz. 18:00 – 22:00.

Zakazy nie dotyczą wszystkich pojazdów i zespołów pojazdów, których dopuszczalna masa całkowita przekracza 12 ton. Wyłączenia można znaleźć w rozporządzeniu ministra transport z dnia 31 lipca 2007 roku w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych rodzajów pojazdów na drogach.