Tacho-serwis Słubice

Tachograf cyfrowy to urządzenie umożliwiające monitorowanie przebytych przez pojazd odległości wraz z prędkościami, gromadzenie informacji o punktach położenia, usterkach, aktywności oraz tożsamości kierowcy. Tachograf to innymi słowy szybkościomierz i licznik połączony z zegarem, którego montaż jest obowiązkowy w samochodach ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony. Oprócz gromadzenia informacji o pojeździe i kierowcy magazynuje on również dane dotyczące kontroli, kalibracji i naprawy samego urządzenia tachografu.

Każdy przewoźnik ma obowiązek dbania, aby tachograf działał poprawnie wykonując w tym celu jego kalibracje – pierwszą po upływie nie więcej niż 14 dni od rejestracji, kolejne co dwa lata, zgodnie z rozporządzenia Komisji (WE) nr 1360/2002r. W przypadku uszkodzenia tachografu, zmiany ogumienia czy zmiany numeru rejestracyjnego (zmiany właściciela) również konieczne jest wykonanie ponownej kalibracji. Podczas kalibracji sprawdzane są miedzy innymi następujące parametry: numer rejestracyjny, kod państwa rejestrującego, wielkość opon, bieżący przebieg, aktualny czas UTC jak również numer VIN i VNR.

Legalizacja tachografu

Dowodem na to, że kalibracja, zwana również legalizacją tachografu, została przeprowadzona poprawnie, jest umieszczenie w pojeździe tabliczki instalacyjnej oraz zabezpieczenia plombowniczego z serwisu.

W naszej stacji posiadającej kartę warsztatową wydaną na podstawie zezwolenia Głównego Urzędu Miar wykonacie Państwo zarówno pierwszą kalibrację jak i kolejne legalizacje tachografu cyfrowego oraz jego pełen serwis.

serwis tachografów

stacja z lotu ptaka